Cổ đông Nhà nước nắm tỷ lệ sở hữu lên tới 95,28% tại BIDV

Cổ đông Nhà nước nắm tỷ lệ sở hữu lên tới 95,28% tại BIDV

Theo báo cáo thường niên năm 2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – đại diện sở hữu vốn nhà nước tại BIDV, đang nắm 95,28% vốn cổ phần tại nhà băng này.

Cổ đông Nhà nước nắm tỷ lệ sở hữu lên tới 95,28% tại BIDV

Cổ đông Nhà nước nắm tỷ lệ sở hữu lên tới 95,28% tại BIDV

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV (mã BID-HOSE) đã có thông báo gửi Trung tâm Lưu ký Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông đển thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền.

Theo đó, ngày 25/8 tới, BIDV sẽ chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/8/2017.

Với 3.418.715.334 cổ phiếu đang lưu hành, BIDV sẽ phải chi khoảng 2.393 tỷ đồng trong đợt chia cổ tức lần này.

Theo báo cáo thường niên năm 2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – đại diện sở hữu vốn nhà nước tại BIDV, đang nắm 95,28% vốn cổ phần tại nhà băng này.

Như vậy, Ngân sách nhà nước sắp có hơn 2.280 tỷ đồng tiền mặt trong đợt chia cổ tức này.

Trước đó, BIDV công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 với tổng tài sản đạt trên 1.100.433 tỷ, tăng trưởng 9,3% so với đầu năm; Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1.024.008 tỷ, trong đó cho vay khách hàng tính đến 30/06/2017 đạt trên 807.370 tỷ, tăng trưởng 11,56%so với đầu năm; tỷ lệ nợ xấu 1,9%.

Tổng nguồn vốn huy động đạt 1.026.269 tỷ đồng, trong đó tiền gửi của khách hàng tính đến 30/06/2017 đạt trên 811.512 tỷ, tăng trưởng 11,8% so với đầu năm.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2017 riêng ngân hàng đạt 4.050 tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 54% so với kế hoạch năm 2017, trong đó lợi nhuận trước thuế quý 2/2017 đạt 1.993 tỷ, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.

Theo vneconomy.vn