Kỹ thuật đèn LED

- Cũng như nhiều loại điốt bán dẫn khác

- Tùy theo mức năng lượng giải phóng cao hay thấp mà bước sóng ánh sáng phát ra khác nhau (tức màu sắc của đèn LED sẽ khác nhau). Mức năng lượng (và màu sắc  của đèn LED) hoàn toàn phụ thuộc vào cấu trúc năng lượng của các nguyên tử chất bán dẫn

- Tùy vào từng loại đèn LED mà điện áp phân cực thuận khác nhau. Đối với đèn LED thường thì điện áp phân cực thuận khoảng 1,5V đến 2,5V; còn đối với đèn LED siêu sáng thì  điện áp phân cực thuận có thể lên tới 5V

- Khi đèn LED hoạt động bình thường thì cường độ dòng điện từ 10mA đến 50mA