OGC có khoản nợ phải trả tính đến 30/6/2017 là 4.823 tỷ đồng

OGC có khoản nợ phải trả tính đến 30/6/2017 là 4.823 tỷ đồng

Cổ phiếu OCH khi đó được định giá khoảng trên 17.000 đồng/cổ phiếu khi ký hợp đồng, nhưng nay cổ phiếu này đã xuống dưới mệnh giá.

OGC có khoản nợ phải trả tính đến 30/6/2017 là 4.823 tỷ đồng

OGC có khoản nợ phải trả tính đến 30/6/2017 là 4.823 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương – Ocean Group (mã OGC-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017 với mức lỗ lũy kế lên tới 2.761 tỷ đồng. Báo cáo tài chính cũng cho thấy OGC có khoản nợ phải trả tính đến 30/6/2017 là 4.823 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất của OGC cho thấy doanh nghiệp này và các đơn vị thành viên đã vay gần 445 tỷ đồng của Ngân hàng Quốc Dân (NCB) và 500 tỷ đồng của Ngân hàng Hàng hải (Maritimes Bank). Các doanh nghiệp này cũng vay ngắn hạn 65 tỷ đồng và vay dài hạn 352 tỷ đồng tại Oceanbank.

Với khoản vay gần 445 tỷ đồng ở NCB, tài sản bảo đảm là 32 triệu cổ phiếu OCH của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và 2,5 triệu cổ phiếu OceanBank.

Cổ phiếu OCH khi đó được định giá khoảng trên 17.000 đồng/cổ phiếu khi ký hợp đồng, nhưng nay cổ phiếu này đã xuống dưới mệnh giá. Còn OceanBank thì bị mua với giá 0 đồng nên không còn giá trị với người sở hữu cổ phiếu.

Cả NCB và OGC đã có thời điểm đàm phán, yêu cầu bổ sung tài sản đảm bảo, nhưng đến 30/6/2017 khoản tiền gần 445 tỷ đồng NCB vẫn chưa thu hồi được.

Với tiềm lực tài chính hiện tại, gần 1.400 tỷ mà OGC nợ 3 nhà băng kia không biết tới khi nào mới có thể thanh toán được, nhất là sau khi ông Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch OGC, vướng vòng lao lý.

Theo vneconomy.vn