Quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020

Quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020

Cùng với việc mở rộng KCN Hòa Phú, Thủ tướng cũng đồng ý bổ sung KCN Phú Xuân tại xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk với quy mô 325,6 ha vào Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2020.

Quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020

Quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020

Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý mở rộng KCN Hòa Phú với diện tích tăng thêm là 150 ha, tổng diện tích KCN sau khi mở rộng là 331,73 ha.

KCN Hòa Phú hiện hữu có diện tích 182ha, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 15 km về hướng Nam, là KCN đa ngành, các dự án sản xuất trong KCN Hòa Phú tương đối đa dạng, trọng tâm là các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản, vật liệu xây dựng…

Tính đến cuối năm 2016, có 40 dự án đang hoạt động đầu tư trong KCN Hòa Phú, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.181 tỷ đồng; trong đó có 21 dự án đang hoạt động; 9 dự án đang đầu tư xây dựng, vận hành sản xuất thử; 08 dự án đang hoàn thiện hồ sơ; 2 dự án ngừng hoạt động. Riêng trong năm 2016, KCN Hòa Phú đã thu hút được 07 dự án đầu tư mới, với tổng số vốn khoảng 386 tỷ đồng.

Cùng với việc mở rộng KCN Hòa Phú, Thủ tướng cũng đồng ý bổ sung KCN Phú Xuân tại xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk với quy mô 325,6 ha vào Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 trình Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định của Luật Đất đai.

UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan và chủ đầu tư xây dựng quy hoạch phân khu xây dựng, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập KCN theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định hiện hành; thực hiện giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong các KCN; thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định hiện hành; có giải pháp ổn định đời sống và có phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất.

UBND tỉnh Đắk Lắk triển khai xây dựng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội tại các KCN để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động./.

Theo Kinh Tế Và Dự Báo