7 tháng đầu năm

Trong 7 tháng thu hút FDI sắp “cán mốc” 22 tỷ USD

Trong 7 tháng thu hút FDI sắp “cán mốc” 22 tỷ USD

Theo lĩnh vực đầu tư, trong 7 tháng đầu năm 2017 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được