bán đấu giá công trình xây dựng

Quảng Ninh: Khó xử trong việc bán đấu giá công trình xây dựng

Quảng Ninh: Khó xử trong việc bán đấu giá công trình xây dựng

Công trình xây dựng sử dụng lâu ngày không được tu bổ, nhà cửa ọp ẹp như của bỏ đi; trái lại nó vô cùng sáng giá, bởi đất ở đây “tấc đất tấc vàng”. Chủ đầu tư vừa hé