BANH

Nhiều ưu đãi trong chương trình “Vệ tinh SME” được OCB triển khai

Nhiều ưu đãi trong chương trình “Vệ tinh SME” được OCB triển khai

Với mục tiêu trở thành ngân hàng hiện đại dẫn đầu về doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, OCB luôn mang đến cho khách hàng doanh nghiệp các gói ưu đãi tài chính đa dạng, đặc biệt các