bộ kế hoạch và đầu tư

Khẩn trương rà soát vốn NSNN, TPCP trong tháng 7/2017

Khẩn trương rà soát vốn NSNN, TPCP trong tháng 7/2017

“Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành có liên quan để xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện”, công điện nêu rõ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Không phải tỷ lệ giải ngân 5,8% như Bộ Tài chính tính toán, mà là… 56,14%…

Không phải tỷ lệ giải ngân 5,8% như Bộ Tài chính tính toán, mà là... 56,14%...

“Với tỷ lệ giải ngân 56,14% cho thấy Ngân hàng Nhà nước là đơn vị đã tích cực triển khai các biện pháp đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư trong 6 tháng đầu năm. Ngày 25/7, tổ

Bộ Tài chính lên tiếng khi Ngân hàng Nhà nước nói có “lệch” thông tin

Bộ Tài chính lên tiếng khi Ngân hàng Nhà nước nói có "lệch" thông tin

Ngân hàng Nhà nước khẳng định: “Với tỷ lệ giải ngân 56,14% cho thấy Ngân hàng Nhà nước là đơn vị đã tích cực triển khai các biện pháp đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư trong 6