công trinh xả thải

Công trình khách sạn xả thải ra biển Đà Nẵng bị đình chỉ

Công trình khách sạn xả thải ra biển Đà Nẵng bị đình chỉ

Việc chủ đầu tư đã tiến hành đấu nối xả thải khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền nên vào ngày 4-8 vừa qua, Thanh tra Sở Xây dựng đã tiến hành lập biên