đầu tư ở nhật bản

Cơ hội đầu tư của Việt Nam ở Nhật Bản

Cơ hội đầu tư của Việt Nam ở Nhật Bản

Ông Kitagawa Hironobu bày tỏ, JETRO sẽ không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản, mà còn cả doanh nghiệp Việt Nam để thu hút đầu tư Việt Nam và Nhật Bản. JETRO sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa