dịch vụ 4g

MobiFone là “Nhà mạng có chất lượng dịch vụ 4G tiêu biểu”

MobiFone là “Nhà mạng có chất lượng dịch vụ 4G tiêu biểu”

Đại diện MobiFone cho biết, the khảo sát của IDG, MobiFone đã được người dùng bình chọn là “Nhà mạng có chất lượng dịch vụ 4G tiêu biểu” là một sự ghi nhận và động viên lớn đối với MobiFone.