dự án xây dựng

Thủ tục thực hiện dự án một đằng, nhưng thực hiện một nẻo

Thủ tục thực hiện dự án một đằng, nhưng thực hiện một nẻo

Theo Quyết định số 4881/QĐ – UB ngày 18/7/2005 của UBND TP. Hà Nội phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu di dân tổ 24, 25 phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà