hợp tác đầu tư

Lễ ký MOU giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với tỉnh Hokkaido

Lễ ký MOU giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với tỉnh Hokkaido

“Chuyến đi này không những nhằm mục tiêu giao lưu về kinh tế, mà còn giao lưu về con người, công nghệ giữa Việt Nam và Hokkaido” bà Thống đốc Harumi Takahashi khẳng định. Chiều nay (8/7), Thống đốc Harumi