Khu kinh tế Thái Bình

Quyết định thành lập Khu kinh tế Thái Bình

Quyết định thành lập Khu kinh tế Thái Bình

Khu kinh tế Thái Bình có diện tích tự nhiên 30.583 ha. Phía Bắc giáp với thành phố Hải Phòng qua sông Hoá, điểm cực Bắc (thuộc xã Thụy Tân) có tọa độ 106o35’59” vĩ Bắc và 20o38’25” kinh Đông.