luật đất đai

Bức tường rào chắn lối ra vào của 5 hộ dân

Bức tường rào chắn lối ra vào của 5 hộ dân

Khi bản án có hiệu lực, ông Đ. bán đất cho người khác làm nhà chặn hết lối đi. Còn ở lối đi mới thì các chủ đất lại không đồng ý cho mở lối đi như nhận định của