nhà ở sinh viên

Lo sợ tình trạng quá tải khi chuyển đổi nhà sinh viên thành nhà xã hội

Lo sợ tình trạng quá tải khi chuyển đổi nhà sinh viên thành nhà xã hội

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, khu nhà ở sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp được khởi công từ tháng 9/2009. Theo thiết kế, khu này có khả năng đáp ứng chỗ ở cho hàng vạn