sai phạm đất đai

Nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai ở Bắc Giang

Nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai ở Bắc Giang

Công tác quản lý đất công ích ở huyện Hiệp Hòa còn buông lỏng. Công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm về đất đai ở địa phương này còn hạn chế. Chánh Thanh tra tỉnh