Thuận Kiều Plaza

Thuận Kiều Plaza liệu có thể quay trở lại

Thuận Kiều Plaza liệu có thể quay trở lại

Khu vực tầng trệt của Thuận Kiều Plaza nhiều cửa hàng của một số thương hiệu thức ăn nhanh, thực phẩm, làm đẹp, café… đã được hoàn thiện và treo bảng sắp khai trương. Hai năm sau khi được một