THƯƠNG HIỆU

Nam A Bank hợp tác chiến lược với FWD Việt Nam

Nam A Bank hợp tác chiến lược với FWD Việt Nam

Bà Lương Thị Cẩm Tú, Tổng giám đốc Nam A Bank, chia sẻ: “Trong thời gian qua, chúng tôi đã nghiên cứu, tìm hiểu để lựa chọn đối tác nhằm đa dạng hóa dịch vụ, phát huy tối đa nội