xây dụng trái phép

Vi phạm trật tự xây dựng các dự án nhà ở có xu hướng tăng

Vi phạm trật tự xây dựng các dự án nhà ở có xu hướng tăng

Những năm qua, hàng loạt công trình xây dựng sai phép, không phép diễn ra tràn lan tại nhiều địa phương trên cả nước. Đặc biệt tại Hà Nội, nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng gây bức